Regler for motionscenteret

1)      Der er kun adgang i motionscenteret for betalende medlemmer.

2)      Nøglebrikken er personlig og kan ikke udlånes til andre.

3)      Aldersgrænse min. 13 år.

4)      Ved overtrædelse af dopingregulativet forbeholder Espe Hallen Motionscenter sig ret til omgående at opsige medlemskabet

5)      Det pålægges medlemmer at følge nedenstående anvisninger om brugen af Espe Motionscenter

6)      Såfremt medlemmet misligholder medlemsskabsaftalen, kan Espe Hallen Motionscenter ophæve medlemskabet

Ved misligholdelse forstås bl.a.

a.       udlån af nøglebrik

b.       manglende betaling i henhold til abonnement

c.       manglende overholdelse af motionscentrets regler og foreskifter

7)      Medlemmer skal ved hvert besøg registrere sig ved at anvende sin nøglebrik inden træningen påbegyndes. Er nøglebrikken mistet eller er der fejl ved nøglebrikken – kontakt da Espe Hallen

8)      Al træning sker på egen ansvar og Espe Hallen Motionscenter er ikke ansvarlig for personskader eller øvrige skader

9)      Medlemmer skal selv rydde op efter sig selv, således der er ryddet til næste medlem.

 

 

 

 Har du ikke været medlem før, så kan du tilmelde dig her  Motionscenter – Indmeldelse   Alle førstegangstrænende anbefales at booke en prøvetime hos vores instruktører

Skal du have genaktiveret dit medlemsskab – så kan du gøre det her

Skal du opdatere dit medlemsskab med nye oplysninger – så er det her

Kontakt os på Tlf. 52 50 62 45 mellem kl. 8.00-13.00

Send en mail på sport@espehallen.dk

Espehallens motionscenter

Almene regler for brugen af Espe Motionscenter

 

10)          Sæt venligt udendørsfodtøj i forgangen – kun indendørssko må benyttes i træningslokalet

11)          Tag et håndklæde med rundt ved maskinerne og tør sved af – og sprit maskinen af efter brug

12)          Det er ikke tilladt at træne i bare tæer og bar overkrop

13)          Der må ikke nydes medbragt mad og drikke (bortset fra vand)

14)          Tobaksrygning, dampcigaretter, skrå og andre euforiserende stoffer er forbudt

15)          Håndvægte, håndtag, måtter, bolde mm. skal lægges på plads efter brug

16)          Opdages der fejl og mangler i Espe Hallens Motionscenter bedes man kontakte Espe Hallen

Stor tak til vores sponsorer

Slider